לצפייה ומימוש הטבת החודש של Vegan Active יש להוריד את אפליקציית Vegan Friendly