הטבות: אילן רוזנברג – ארביטראז' תכנון פיננסי אישי

15% הנחה למגיעים דרך האתר, כש-10% ייתרמו לפעילות ויגן אקטיב ולקידום טבעונות המדע 6, הרצליה |
אנו מציעים שירות תכנון פיננסי אישי, בעלות קבועה של 500 ש"ח לחודש.
השירות כולל: 

-  מיפוי וטיפול שוטף בכלל נכסי הלקוח (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, ומנהלי תיקים).

- בקרה על החשבונות, בחינת דמי הניהול, ומעקב דינאמי אחר רמת הסיכון שנקבעה.

- בקרה על פעילות מנהלי התיקים, אם ישנם, והשוואת התשואה למדד יחס.

- המלצות השקעה נקודתיות, בהתאם למדיניות ההשקעה, ועל פי ניתוחים כלכליים.

- טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך (פנסיה).

- הצעות להשקעות אלטרנטיביות כגון: קרנות גידור, קרנות נדל"ן, ומיזמים שונים.

- דו"ח חודשי מפורט אודות הרכב ההשקעות הכולל.

- פגישת עבודה תקופתית, בה נבחן עמידה ביעדי ההשקעה שנקבעו.