הטבות: חברת "MOGEL" – החזרי מס לשכירים

20% הנחה על שכר הטרחה במידה ונמצא החזר מס לחברי וחברות ויגן אקטיב! בנוסף, חלק משכר הטרחה ייתרם לעמותת ויגן פרנדלי. מושב נטעים