הטבות: טל גולן – יועצת מומחית בתחום איכות הסביבה והאיכות

חברי ויגן אקטיב זוכים למחירים מיוחדים והנחות של עד 10% לשירותים השונים אותם 'טארדיס' מספקת.