הטבות: 24 רופי

עסקיות לאורך כל היום שוקן 16 תל אביב | מסעדה הודית