הטבות: Almendra אלמנדרה

מאפה במתנה בקניית ארבעה מאפים ועוגת פס במתנה בקניית שתי עוגות פס. כולל כפל מבצעים. כרמיאל והסביבה