הטבות: באלינג'רה

בהזמנת מנה עיקרית, מנה ראשונה מתנה מל"ן 4, תל אביב