הטבות: באנה

קינוח / צ'ייסרים לשולחן מתנה בהזמנת מנה עיקרית נחמני 36, תל אביב | ההטבה תקפה בישיבה במקום