הטבות: טאלי לאמה

אייס צ'אי מתנה בקניית טאלי השרון 12א, תל אביב יפו